Koloniträdgården – en trädgård för alla

Krister Nyströms lott tar fullständigt andan ur en. Med sina tydliga parafraser på barockträdgård kan man nästan höra någon fuga av Bach bland löven. Det är så vackert att man måste dra efter andan. Det är mycket luft och ande på denna plats, sannerligen är det många tankar och diktstrofer som flyger runt här. Men trädgården blir aldrig svävande eller rörig, dess strama grundstruktur av stenparterr, murar, gångar håller ihop det hela. Att Krister med sin bakgrund som danspedagog, dansare och koreograf skapat denna plats på jorden ter sig helt självklart. Detta är en trädgård som koreografi.

-Det är en lycka att ha en sådan här lott, säger Krister, med sina sex olika nivåer ger den oanade möjligheter.
När Krister började odla här, frö 25 år sedan, fanns inte parterren, den som i dag är lottens centrum och kring vilket allt kretsar på ett sinnrikt vis. På den tiden, när Kister tog över lotten fanns här bara längsgående terrasser med smala längsgående gångar.
– Jag är så glad över parterren, säger Krister, den liksom omfamnar hela trädgården…
Han berättar att han har flera influenser när han skapat sin trädgård, barockträdgården kanske är den allra tydligaste vid sidan av kärleken till den japanske trädgårdskonsten.
– Jag var i Japan på en föreläsningsturné 2003 och hade då tillfälle att besöka flera trädgårdar i städerna där jag föreläste.
Redan innan dess hade han varit intresserad av det japanska men nu kunde han studera den på nära håll. Han säger att det är svårt att återkspa det japanska, och det kanske inte heller är efterlikna han vill, däremot har han tagit vissa element och vissa tankar från det japanska.
-Jag har valt vissa växter och jag odlar enligt devisen less is more. Jag använder också väldigt mycket gråskala.
Han menar att grälla färger i en trädgård gärna blir lite oroande.

Han tänker mycket, funderar på hur han ska gestalta sin trädgård, han prövar nya växter, de åker in, andra åker ut. Exempelvis hade han under några år perenner nedanför ribeshäckan som löpte en bit in i nederkanten av lotten. Pernnerna var visserligen vackra, men de växte sig alldeles för höga och det blev bara en smal trång gång kvar nedanför häcken.
-Ja, efter några år blev det helt fel, så jag tog bort de gamla perennerna, gav bort dem och planterade nya lägre.

För Krister är den arkitektoniska indelningen av lotten, att skapa olika rum i trädgården, viktigare än själva växtvalet. Han säger att efter många års testande av olika rumsmörjligheter har nu strukturen satt sig.
-Strukturen, forman och begränsningren finns, det jag gör nu är att leka lite med växter.

 

Nyhetsarkiv blogg
Trädgårdsrådgivning
Här kan du fråga och även läsa andras frågor och svar från vår expert Ulf Nilsson på odling! Klicka här
Arkiv per kategori