Koloniträdgården – en trädgård för alla

 

Ängsholmens odlarförening i Täby

 

Tjattret och kvittret i träden är nästintill tropiskt och bäddar in Ängsholmen en vänlig ljudfond som ger området en extra karaktär vid sidan av odlingsivern. Fågellivet är intensivt och flera av kolonisterna berättar att de njuter i fulla drag av fågelsången när de är på sina lotter. Kolonisten Anna-Karin Nauclér visar runt. Hon säger att den goda atmosfären här beror på att det är så mycket olika människor här – unga, gamla, nya odlare, vana odlare och människor från hela världen som delar med sig av sin kunskap till varandra.

Tidigare i år tog föreningen emot Koloniträdgårdsförbundets Miljödiplom nivå brons på trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar. Och det ekologiska arbetet går oförtrutet vidare. Just nu funderar styrelsen på att fråga om någon biodlare har lust att ställa upp bikupor i närheten.
– På städdagen i våras hade vi också en biodlare här från Täbys biodlareförening som berättade om bin och biodling för oss.

Anna-Karin berättar att miljödiplomeringsarbetet har gett området fart framåt och gjort att det utvecklas ännu mera positivt.
– Innan vi började med miljöarbetet genomförde vi en miljöenkät hos medlemmarna.
Enkäten satte fokus på miljöarbetet och ökade sammanhållningen.

Närheten till sjön är en tillgång, kolonisterna kan både hämta vatten i sjön och bada i den. Men det sjönära läget har också sin baksida – vid många lotter finns vindflöjlar som skvallrar om att det finns sorkar i jorden. Flöjlarna skrämmer förhoppningsvis bort sorkarna och slipper att få favoritväxternas rötter uppätna. Många kolonister har planterat lök – tillexempel allium – för att hålla sorken borta.

På Anna-Karins lott prunkar hallonen, farmors hallon från trakterna utanför Säter i södra Dalarna. Hennes rabatter är fulla av iris, vallmo, allium och akleja. I petflaskornas miniväxthus växer grönkålen till sig. Anna-Karin berättar att de har två komposter på lotten, en varmkompost och en kallkompost. Även hushållsavfall hemifrån hamnar i komposterna på lotten.

Text & Foto: Ulrika Flodin Furås

Fakta om Ängsholmen

Odlingsföreningen Ängsholmen ligger i området Gribbylund i Täby och har 76 odlingslotter, den minsta är 20 kvadratmeter, den största 120 kvadratmeter. Hela Ängsholmen är 5 500 kvadratmeter. Alla lotter brukas och området har en liten kö, oftast får man erbjudande om lott inom ett par år. Ungefär sex lotter per år får nya odlare. För att få hyra lott här måste man bo i Täby kommun.

Ängsholmen är miljöcertifierad enligt Koloniträdgårdsförbundets Miljödiplomering

Snigelplockartävling

Sedan fem år tillbaka anordnar kolonisterna på Ängsholmen en snigelplockartävling. Rekordet i plockade sniglar är de 1,3 kilo som en kolonist plockade något av de första åren. Numer har antalet sniglar minskat rejält!

 

 

Nyhetsarkiv blogg
Trädgårdsrådgivning
Här kan du fråga och även läsa andras frågor och svar från vår expert Ulf Nilsson på odling! Klicka här
Arkiv per kategori