Koloniträdgården – en trädgård för alla

Koloniträdgårdar
har funnits i Sverige i över 100 år, i Europa betydligt längre. Flera generationer stadsbor har via koloniträdgårdarna fört odlingstraditionen vidare. Koloniträdgårdar och koloniträdgårdsverksamhet är en del av det svenska kulturarvet. Det är en resurssnål form av rekreation, bra för folkhälsan och ett steg på vägen in i det ekologiskt bärkraftiga samhället. Vi vill medverka till att föra traditionen med att odla vidare genom att värna om både våra nuvarande och våra blivande medlemmars/medlemsföreningars intressen.

Koloniträdgårdsförbundet
grundades 1921 och har ca 260 medlemsföreningar med över 25.000 medlemmar. Förbundet har till uppgift att stödja föreningarna och hävda kolonisternas intressen. Att ge människor möjlighet till trädgårdsodling, främja gemenskap och uppmuntra till ansvar och hänsyn till natur och miljö. Att bevara och utveckla kunskap om odling samt förmedla trädgårdsintresse till yngre generationer.

Koloniträdgårdsförbundet är en partipolitiskt obunden organisation för kolonister i koloniföreningar, odlingslottsområden eller motsvarande. Förbundet arbetar också för att åstadkomma bättre stadsmiljöer och samarbetar med en rad andra organisationer om trädgård, park, miljö, bostads- och konsumentfrågor.

Förbundet har delat in landet i 16 regioner. Regionerna bevakar regionala intressen som att värva nya medlemsföreningar, skapa gemenskap och erfarenhetsutbyte mellan föreningar, stimulera till studier om odling och ordnar lokal odlingsrådgivning. En uppgift är också att påverka kommunerna att anlägga nya koloniområden.

Förbundet är även medlem i Nordiska koloniträdgårdsförbundet och Internationella koloniträdgårdsförbundet med säte i Luxemburg (tre miljoner medlemmar i 16 länder).

Koloniträdgårdsförbundet ingår i FOR, FritidsOdlingens Riksorganisation, tillsammans med Riksförbundet Svensk Trädgård (RST), Sällskapet Trädgårdsamatörerna och nästan alla andra rikstäckande föreningar (13 st) som huvudsakligen organiserar fritidsodlare. FOR organiserar rådgivningen till fritidsodlare i hela landet och samverkar med Stockholmsmässan AB om den stora trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar. FOR företräder fritidsodlarnas intressen gentemot statliga verk och myndigheter för att på bästa sätt tillgodose fritidsodlingen både nationellt och internationellt.

 

Nyhetsarkiv blogg
Trädgårdsrådgivning
Här kan du fråga och även läsa andras frågor och svar från vår expert Ulf Nilsson på odling! Klicka här
Arkiv per kategori