Koloniträdgården – en trädgård för alla

Koloniträdgårdsförbundets rekommendationer för gödsling och växtskydd i en miljövänlig trädgård

Gödsla ekologiskt

Håll jorden levande och bördig genom att kontinuerligt tillföra mullämnen till jorden. Det förbättrar jordens förmåga att leverera närings-ämnen i takt med att växterna behöver dem.
Lämpliga gödselmedel
♣ Gödsel från ko, häst, höns och får
♣ Benmjöl
♣ Blodmjöl
♣ Hornspån
♣ Träaska (från rent trä)
♣ Tång, tångextrakt t ex Maxicrop
♣ Algmjöl
♣ Stenmjöl t ex Baralit, Mineralkraft, Rockdust
♣ Bycobact, restprodukt från massa¬industrin
♣ Andra gödselmedel av naturligt ursprung, t ex av skörderester
♣ Gödselvatten på nässlor, vallört mm
♣ Kompost
♣ Urin
♣ Gröngödslingsväxter, t ex olika klöver, lupin, lusern,
♣ Finns också särskilda gröngödslings¬bland-ningar för fritidsodlare
♣ Marktäckning med gräsklipp

Ekologiskt växtskydd

Förebygg angrepp genom att odla mot¬stånds-kraftiga sorter och ge växterna en bra start med gödsel och vatten.
Mot insekter:
♣ Använd de egna nyporna och kraftig vattenstråle så långt det går
♣ Skydda känsliga växter med fiberduk eller nät
♣ Insektssåpor t ex: Bladlöss Effekt (Neudorff)
♣ Gelatinprodukter
♣ Oljor t ex: Florineum (Bayer),
Fruktträd Effekt (Neudorff)
♣ Bionim (Weibulls)
♣ Myrmedel med borax eller diatomit
♣ Biologisk bekämpning med andra organismer t ex: Turex Larvskydd (Biobasiq), Curera Turex3 (Nelsons)
Mot svamp
♣ Fettsyror
♣ Svavel t ex Curera Kumulus (Nelsons)
♣ Biologisk bekämpning med andra organismer, t ex Binab mot gråmögel
♣ Sårpasta, Curera SV Kambium (Nelsons)
Mot sniglar:
♣ Järnfosfat t ex: Snigelfritt (Weibulls), Snigeleffekt (Neudorff), Curera Snigel (Nelsons), Natria mot sniglar (Bayer)
♣ Biologisk bekämpning med nematoder, Nemaslug (Bionema)
♣ Snigelbromsen (nät med eltråd)
Mot ogräs:
♣ Handrensning
♣ Täckning med markduk, plast
♣ Pelargonsyra t ex:Ecoval (Nelsons), Ogräs Effekt (Neudorff)
♣ Ogräsättika
♣ Ånga
♣ Gasol

Solveig Sidblad 20120823

Nyhetsarkiv blogg
Trädgårdsrådgivning
Här kan du fråga och även läsa andras frågor och svar från vår expert Ulf Nilsson på odling! Klicka här
Arkiv per kategori