Koloniträdgården – en trädgård för alla

Den 7 september 2012 firade Närlunda koloniförening 80 år med mingel och fest.

Lite historik kring stadsdelen Närlunda och dess koloniområde

Sitt namn har området fått av landeriet Närlunda, som tidigare legat på platsen. Bebyggelsen var sparsam i området före 1800-talet. Vid Gåsebäcken låg Gåsebäcksmöllan, som i Helsingborgs stads historia är omnämnd redan 1641 som ”vattenmjölkvarn med tvenne par stenar”. Längre österut låg Fältabackshusen, som bestod av ett antal mindre torp vid ett mindre vattendrag. Landsvägen mellan Helsingborg och Ramlösa gick genom området.

I mitten av 1800-talet började landshövdingen i Malmöhus län, greve Fredrik Posse, köpa upp mark i området och 1851 stod gårdens corps-de-logi färdigt, en vitputsad byggnad i två våningar innehållande 20 rum. Gården fick namnet Närlunda och från denna hade greven en vacker utsikt över ängarna nedanför landborgen och vidare ut över Öresund.

1864, byggde tidningsmannen Oscar Patric Sturtzen-Becker villan Conzonetta i närheten av gården. Längre österut anlades 1866 ännu ett landeri, Fältarp av rådman Otto Christian Wåhlin. 1871 köptes Fältarp upp av överste Johan Joachim Siöcrona, vars efterkommande på 1890-talet erbjöd stadens arbetarrörelse att köpa gården och omgivande marker för 40 000 kronor, vilket också skedde och Folkets park i Helsingborg kunde invigas den 1 maj 1895.
Helsingborg första koloniområde, Föreningen Helsingborgs Koloniträdgårdar u.p.a., bildades redan 1905 på ett område vid Wilson park. Området flyttades 1951 och heter idag Tornet.

Den 7 september 1932 grundades Södra koloniträdgårdsföreningen vid ett möte på Folkets Hus café.
Föreningen namnändrades 1977 till Närlunda koloniförening. Koloniområdet är stadens äldsta som ligger kvar på sin ursprungliga plats. Landeriet Närlundas siste private ägare, August Wingårdh, testamenterade fastigheten till föreningen Hälsingborgs Bikupa 1955 som senare sålde egendomen vidare till staden. Det fanns tidigare även ett koloniområde som kallades ”gamla Närlunda koloniförening” som låg på Gåsebäck, men fick flytta på sig när godsbangården byggdes.
Stadsträdgårdsmästarassistenten Karl Victor Anjou 1889-195? som också var medlem i föreningen utformade koloniområdet. Anjou var revisor i föreningen och blev sedermera Helsingborgs stadsträdgårdsmästare 1938. Tilldelningen av kolonilotterna skedde genom lottning.
1933 var årsavgiften 5 kronor och arrendeavgiften var 5 öre/m². Arrendeavgiften ändrades på årsmötet 1943 till 6 öre/m². Idag 2.42 kronor/m².
Framtidsplanerna som framfördes vid 70-års jubiléet, handikapptoalett, ombyggnad av östra toaletten med dusch, tvättmaskin m.m. har gått i uppfyllelse. Lekplats för de mindre barnen, ny central servicebyggnad vid dansbanan, boulebana m.m. har också tillkommit, liksom tak över klubbstugans altan som i dagarna förnyats. Klubbstugan har fräschats upp och fått nya möbler. Listan kan göras lång.

Idag, år 2012 växer stadens högsta byggnad upp strax utanför koloniområdet och kommer med sina 22 våningar att kasta långa eftermiddagsskuggor över kolonierna och det planeras bostadsbyggande även på Sundspärlans område. Myndigheterna och staden drar åt tumskruvarna på kolonistena och framtiden kan ibland kännas tung och oviss, men har vi nått den aktningsvärda åldern av 80 år borde vi klara åttio till.

Karl-Erik Finnman
Ordförande

Eftermiddagsmingel

Jubelmiddag

Närlunda koloni 80 år-1

Närlunda koloni 1934-1935

Den nedersta bilden visar Södra Koloniträdgårdsföreningen i begynnelsen.
Till vänster på bilden sitter Bror Ekström med fru.
Paret till höger är Sture Sandgren med fru och svägerska.
Kolonistugan i bakgrunden tillhörde målarmästare Espersson.
Fotografiet är taget 1934 – 1935

Nyhetsarkiv blogg
Trädgårdsrådgivning
Här kan du fråga och även läsa andras frågor och svar från vår expert Ulf Nilsson på odling! Klicka här
Arkiv per kategori