Koloniträdgården – en trädgård för alla

Fleråriga ogräs bör bekämpas vid rätt tidpunkt, dvs. när de bildar nya skott. Josefine Liew visar i en ny doktorsavhandling från SLU att fyra ogräsarter verkar gå i tillväxtvila under en viss period under hösten. Det kan förklara varför effekten av bekämpning under den perioden ibland uteblir.

Ofta bekämpas fleråriga ogräs genom att ovanjordiska delar av plantan slås av och underjordiska sönderdelas. Denna mekaniska bekämpning stimulerar tillväxt av nya skott och leder till att växtens förråd av lagrad näring förbrukas.

Om behandlingen upprepas innan plantan har vuxit sig stor igen minskar förrådet av näring ytterligare och blir, efter tillräckligt många behandlingar, helt tömt. Under perioder utan tillväxt uteblir dock effekten av behandlingen. Den praktiska tillämpningen av resultaten innebär att man inte bör planera för åtgärder som bygger på återkommande avslagning och sönderdelning under september–oktober.

– Men det är viktigt att slå eller klippa av ogräsens gröna delar i början av hösten eftersom ny näring fylls på i växternas underjordiska system så länge det finns gröna skott ovan jord, påpekar Josefine Liew till tidningen Natur och Trädgård.

Denna och andra nyheter kan du läsa om i höstnumret av Koloniträdgården som kommer i slutet av september.

 

 

Nyhetsarkiv blogg
Trädgårdsrådgivning
Här kan du fråga och även läsa andras frågor och svar från vår expert Ulf Nilsson på odling! Klicka här
Arkiv per kategori