Koloniträdgården – en trädgård för alla

Jag har ett 7-9 årigt Reine Claude plommonträd i min villaträdgård i Mariefred. Trädet växer starkt och är friskt. Har i flera år gett rikligt med blommor och kart. Men varje år angrips karten till 95-99 % av plommonstekeln (vit larv i karten). Har provat olika metoder under flera år:

– Samla ihop alla angripna kart både i trädet och på grenarna och kasta dem i soporna (inte komposten)

– Spruta vid flera tillfällen runt ballongstadium och senare med tex ”Effekt mot …”, verkar vara koncentrerad rapsolja

– Spruta med Weibull ”Stopp mot ohyra”

– Gräva kraftigt runt trädet för att störa ev. övervintrande larver

– I år har jag satt ut feromonfälla men enbart plommonvecklare fälla finns tillgänglig från Weibulls

Har nära grannar som också har plommonträd. Hur långt kan plommonstekeln svärma? Vad kan jag mer göra? Är Reine Claude särskilt utsatt sort? Ska man täcka hela trädet med plast under blomtiden, Claude är visst självfertilt? Hur fixar yrkesodlare detta problem (kan man hyra in dem för att spruta med effektivare medel)?

Svar:

Ja, plommonstekeln är ett bekymmer eftersom det inte finns några effektiva sätt att bekämpa den för oss fritidsodlare. Jag förstår att du är säker på att det är stekeln som gör skadan eftersom du beskriver larven. Och du verkar ha provat det mesta. Problemet med både stekeln och vecklaren är att larverna som är lättast att bekämpa gömmer sig i karten och därmed är oåtkomliga för bekämpning. Men för vecklaren finns det alltså metoder med feromoner som kan ha viss effekt. Det finns dock inga framtagna feromoner för steklar.

Det du kan pröva nu är att lägga ut fiberduk, lakan eller liknande under trädet för att vara säker på att fånga upp alla kart som faller. De faller ju ganska tidigt och är så små så det kan vara svårt att ta alla annars. För att gardera dig nästa vår kan du lägga ut fiberduken/lakanet i god tid innan blomning för att hindra stekeln när den kläcks i jorden att flyga upp i trädet och lägga ägg.

Vad jag vet är inte Reine Claude mer känslig än andra sorter utan det är nog så att stekeln har haft goda förutsättningar att föröka upp sig i trädet. Enligt engelska undersökningar är däremot Czar och Viktoria mer känsliga sorter. Men angreppsgraden bestäms mycket av när trädet blommar i förhållande till stekelns svärmningstid. Jag vet inte hur långa sträckor stekeln rör sig men visst kan den förflytta sig mellan grannar om förhållandena är gynnsamma.

Yrkesodlare får dock använda starkare/giftigare medel som de sprutar regelbundet med i sina odlingar. Men plommonodlingen är av liten omfattning i Sverige idag. Det är heller inte tillåtet att anlita behöriga odlare till att spruta i privatodlingar med medel som inte är tillåtna där.

Solveig Sidblad

Nyhetsarkiv blogg
Trädgårdsrådgivning
Här kan du fråga och även läsa andras frågor och svar från vår expert Ulf Nilsson på odling! Klicka här
Arkiv per kategori