Koloniträdgården – en trädgård för alla

Och gör i så fall alla barrväxter det eller bara vissa? Kan en kolonistugeförening kräva att alla ska ta bort sina barrväxter (till exempel tuja, idegran etcetera)?

Svar:

Den sjukdom som spridit sig alltmer uppåt landet på senare år är päronrosten (inte att förväxla med päronskorv). Och den värdväxlar tyvärr mellan vissa trädgårdsenar och päron. Den övervintrar på enar och återinfekterar päron igen på våren. Men det är alltså bara vissa enar, framförallt sorter av sävenbom, Juniperus sabina, kinesisk en, Juniperus chinensis och trädgårdsen, Juniperus x media. Tyvärr planterades ju mycket av dessa enar under 1970-talets barrväxtboom i framförallt villaområden. Tuja, idegran och andra barrväxter är däremot inte smittbärare. Så det är en missuppfattning att alla barrväxter kan sprida smitta och måste tas bort. Tyvärr märker vi att det lätt sprids sådana rykten i föreningarna trots att vi på olika sätt försöker informera i både tidningen Koloniträdgården och i faktablad. Det finns ett nytt faktablad just om päronrosten, Lätt om Odling nr 46. Där finns också en sortlista på mottagliga sorter av enar. Det är egentligen bara dessa man behöver ta bort för att hålla päronen friska men det kan ju vara svårt att veta vilken man har. Och då kan det behövas fackmannakunskap för att avgöra det eftersom en del sorter är så snarlika. Tyvärr måste det också ske med en radie på minst 400 m från päronträ. Man kan förstås besluta att ta bort alla trädgårds-/prydnadsenar för att var på den säkra sidan men absolut inte alla barrväxter. Obs! Vanlig svensk en är inte smittbärare.

Solveig Sidblad

Nyhetsarkiv blogg
Trädgårdsrådgivning
Här kan du fråga och även läsa andras frågor och svar från vår expert Ulf Nilsson på odling! Klicka här
Arkiv per kategori