Koloniträdgården – en trädgård för alla

EU-parlamentets jordbruksutskott förkastade i tisdags förslaget till förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial, den så kallade ”frölagen”.  Skälen som anges är bland annat att man misslyckats med att uppfyllen de uppsatta målen om förenkling och att främja innovation. Med 37 röster mot 2 vill man att förslaget sänds tillbaka till EU-kommissionen. Innan detta kan ske måste frågan upp i plenum i Parlamentet. Detta kommer troligen bli först i april månad. Det som då kan hända är antingen att plenum antar utskottets förslag eller skickar tillbaka frågan till utskottet för fortsatt behandling. I det fall utskottets förslag antas har man frånhänt sig möjligheten att i detta skede påverka förslaget.

Det arbete som pågår med förslaget i Rådsarbetsgruppen kommer att fortsätta med läsning av texter och med ändringsförslag från ordförandeskapet. LRF kommer fortsatt att vara aktiv i en dialog med Jordbruksverket och Landsbygdsdepartementet. Vi deltar bland annat i Jordbruksverkets referensgrupp som har sitt nästa möte den 4 mars på LRF i Stockholm.

Det andra lagförslaget i DG Sanco paketet, som behandlar skyddsåtgärder mot växtskadegörare antogs av utskottet med ett antal ändringsförslag. Det som sker närmast i tiden är att LRF och Jordbruksverket kommer att ha en dialog kring det lagda förslaget om växtpasskravet, som föreslås omfatta fler växter än idag.

Källa LRF

Nyhetsarkiv blogg
Trädgårdsrådgivning
Här kan du fråga och även läsa andras frågor och svar från vår expert Ulf Nilsson på odling! Klicka här
Arkiv per kategori