Koloniträdgården – en trädgård för alla

I maj togs beslut i EU-kommissionen om ett förslag till nya förordningar som gäller växtförökningsmaterial (PRM=plant reproduction material), växtskydd, djurhälsa och kontroll. Framförallt är det PRM-förordningen, men även växtskyddsförordningen som berör oss som fritidsodlare. Förordningen om växtförökningsmaterial ska reglera all handel med fröer och plantor för förökning inom EU. Förslaget innebär att nuvarande lagstiftning med 12 olika EU-direktiv, därtill tilläggsdirektiv och beslut samlas under en och samma förordning. Syftet sägs vara att förenkla och harmonisera lagstiftningen inom EU.

FOR bevakar frågan om vad som händer med EUs nya förordning om växtförökningsmaterial på flera olika sätt.

  • FOR ärrepresenterat i Jordbruksverkets referensgrupp för översyn av förslaget till förordning där vi har chans att framföra våra synpunkter.

 

  • FOR har skrivit till EU-kommissionär Cecilia Malmström inför beslutet i kommissionen i maj och påtalat allvarliga brister i det ursprungliga förslaget. Påtryckningar och upprop mot förslaget hade kommit från en mängd olika organisationer och myndigheter i Europa och ledde till att det slutliga förslaget reviderats till viss del . Men fortfarande finns många frågetecken i förslaget.

 

  • FOR har skrivit remissyttrande till Jordbruksverket på det nuvarande förslaget. Läs yttrande SJV

 

  • FOR har deltagit i seminarium på svenska EU-kommissionens kontor och där också ställt frågor och framfört synpunkter till Päivi Mannerkorpi från generaldirektoratet för folkhälsa och konsumentfrågor (DG SANCO) där vi ifrågasatte prydnadsväxternas inordning i förordningen.  DG SANCO har huvudansvaret för förordningen.
  • FOR har deltagit i en hearing anordnad av Livsmedelsverket och Jordbruksverket om den kontrollförordning som styr kontrollen av det som föreskrivs i förordningen om PRM och de övriga förordningarna som ingår i detta stora paket av nya förordningar (innefattar även växtskydd och djurskydd).
  • FOR har skrivit till EU-parlamentarikerna i EU:s jordbruksutskott, AGRI och miljöutskott, ENVI för att uppmana dem att de ska bevaka de skrivningar som värnar om den småskaliga odlingen och för en bevarad biologisk och genetisk mångfald. Brev till EU-parlamentariker

Tyvärr är det många frågor som det är svårt att få svar på i dagsläget eftersom processen pågår samtidigt på EU-nivå med förhandling av varje enskild artikel i förordningen. Processen snabbas nu på inom EU-parlamentet för att ta beslut innan nyval till parlamentet i maj. Men det finns många kritiska synpunkter från EU-parlamentariker om att detta är en alltför stor och svår fråga för att hastas fram och flera vill skicka tillbaka förslaget till kommissionen för revidering.

FORs ståndpunkter och frågor hittar du i vårt yttrande till Jordbruksverket, yttrande SJV och vårt Brev till EU-parlamentariker.

Nyhetsarkiv blogg
Trädgårdsrådgivning
Här kan du fråga och även läsa andras frågor och svar från vår expert Ulf Nilsson på odling! Klicka här
Arkiv per kategori