Koloniträdgården – en trädgård för alla

I helgen är det dags för Koloniträdgårdsförbundets kongress, som denna gång hålls i Karlstad. Helena och Anneli från kansliet fixar in i det sista tillsammans med Karlstads kolonister in i det sista. Medlemmar från hela landet samlas för att dryfta frågor och välja ny styrelse. Till denna kongress har närmare 140 deltagare anmält sig, av dessa är 61 ombud med rösträtt. Bland övriga finns både aktiva i lokala styrelser och ”vanliga” kolonister utan styrelseuppdrag. Det har kommit in en motion – om att förbundet ska verka för att man ska få uppföra växthus på kolonilotter. Detta ställer sig förbundsstyrelsen (FS) bakom. Bland övriga viktigare frågor kommer följande tas upp: nya förbundsstadgar, ny verksamhetsinriktning och som tidigare nämnts val av en ny styrelse. Rapport från kongressen följer.

Nyhetsarkiv blogg
Trädgårdsrådgivning
Här kan du fråga och även läsa andras frågor och svar från vår expert Ulf Nilsson på odling! Klicka här
Arkiv per kategori