Koloniträdgården – en trädgård för alla

Koloniträdgårdsförbundet har till årets koloniträdgårdsfrämjare 2013 utsett professor Olle Johansson, Karolinska Institutet, KI, i Solna.
Olle Johansson har genom forskning och empiriska studier – både nationellt och internationellt – visat på trädgårdens och trädgårdsodlingens betydelse för god hälsa, människors utveckling, intellektuell stimulans och evig källa till kunskap.
Olle Johansson har i sitt arbete kommit fram till alla människor har ett sådant behov och att det för människor i urban miljö är ett specifikt incitament för välbefinnande med välbefinnande. Olle Johansson värnar om stadsodlingens betydelse och har på olika sätt lyft fram koloniträdgårdarna som gröna oaser i stadsmiljön.
Sitt budskap har Olle Johansson fört fram vid både nationella och internationella seminarier och symposier.
Olle Johansson har dessutom spännande idéer om hur dagens virtuella ”odlare” är en rekryteringsbas för framtida stadsodlare.
”Olle Johansson framför sitt budskap att trädgårdsodling är ett av de mest effektiva sätten att aktivt gymnastisera hjärnan” säger Koloniträdgårdsförbundets ordförande Lars Oscarson i en kommentar till utmärkelsen.
Själv säger Olle Johansson: ”Det är med stor glädje jag tar emot den här utmärkelsen. Det har varit – och är – en stor ära att få delta i Koloniträdgårdsrörelsens nationella, nordiska och internationella arbete med att bevara och utveckla stadsodlingens betydelse.

Nyhetsarkiv blogg
Trädgårdsrådgivning
Här kan du fråga och även läsa andras frågor och svar från vår expert Ulf Nilsson på odling! Klicka här
Arkiv per kategori