Koloniträdgården – en trädgård för alla

För sjunde året i följd delar Koloniträdgårdsförbundet ut ”Årets Koloniträdgårdsfrämjare” till personer eller organisationer som tydliggör och konkretiserar Koloniträdgårdsrörelsens idé och verksamhet.
I år går priset till Skansen, det första och världsledande friluftsmuseet. Sedan 15 år tillbaka finns på Skansen ett koloniområde med kolonilotter, en 1920-tals- och en 1940-talsmiljö, bägge med tidstypiska stugor. Som första nya anläggning på 2000-talet anlade Skansen två odlingslotter som åskådliggör både möjligheten att odla för Sverige nya grödor och att kunna göra det för människor med funktionshinder.

Skansen visar både med sin kulturhistoriska kompetens och sin professionalism hur kolonirörelsen i Sverige vuxit fram, utvecklats och hur den gestaltar sig idag. Den månghövdade publik – både inhemsk och utländsk – som varje år besöker Skansen får på detta sätt ett unikt tillfälle till inblick hur en folkrörelse utvecklats och kraftfullt lever vidare. 

Den goda samverkan som alltid funnits mellan Skansen och Koloniträdgårdsförbundet ser vi som ett framåtsyftande bevis på hur människor kan mötas och utvecklas. Exempelvis är alla museipedagoger som levandegör och visualiserar budskapet aktiva kolonister. Tack vare en stor lyhördhet och en omfattande vilja till kunskapsutbyte har samarbetet mellan Skansen och Koloniträdgårdsförbundet gått som på räls. 

Genom sitt engagemang och professionella hanterande visar Skansen att man lever upp till Koloniträdgårdsförbundets vision ”Koloniträdgården – en trädgård för alla!”

Förbundsordförande Lars Oscarson delar ut priset till Skansens trädgårdsmästare Mats Hellqvist. Konfrencier på utdelningen var Gunnel Carlsson

Förbundsordförande Lars Oscarson delar ut priset till Skansens trädgårdsmästare Mats Hellqvist. Konfrencier på utdelningen var Gunnel CarlssonNyhetsarkiv blogg
Trädgårdsrådgivning
Här kan du fråga och även läsa andras frågor och svar från vår expert Ulf Nilsson på odling! Klicka här
Arkiv per kategori