Koloniträdgården – en trädgård för alla

Föreningens mål är att bevara och garantera öppethållandet av kolonistugorna och sprida kunskap om koloniträdgårdsrörelsens historia och utveckling. 

Bli medlem!

Genom ditt medlemskap stödjer du bevarandet och garanterar öppethållandet av stugorna i framtiden samt medverkar till att bevara koloniverksamhetens särskilda kultur som den kan ses på Europas finaste friluftsmuseum.

Enskilt medlemskap kostar 200 kronor per år.

I medlemskapet ingår tre fria inträden på Skansen.

Bli medlem eller ge bort ett medlemskap genom att betala in avgiften på plusgiro 26 54 05-1.

Glöm inte att uppge avsändare men också namn och adress på den som ska få medlemskapet!

Föreningsmedlemskap kostar 500 kronor per år för föreningar med färre än 100 medlemmar och 800 kronor per år med fler än 100 medlemmar. I föreningsmedlemskapet ingår tio fria inträden på Skansen. Glöm inte att uppge vilken förening du tillhör, ditt namn och adress.

 

Upplysningar lämnas av:

Monica Karlsson, sekreterare

tfn: 0703 19 12 24

e-post: monica.karlssonkoloni@gmail.com

eller

May Näslund, kassör

tfn: 026 18 15 03

 

Nyhetsarkiv blogg
Trädgårdsrådgivning
Här kan du fråga och även läsa andras frågor och svar från vår expert Ulf Nilsson på odling! Klicka här
Arkiv per kategori