Koloniträdgården – en trädgård för alla

Området ligger lite avskärmat i sluttningen ner mot vår å. Men jag har förstått att det ogräset inte är att leka med, det kväver allt annat. Det har jag redan märkt. Det är lerjord det växer på.

Har nu försökt att avskärma området med en mur av torvblock, dock endast ett torvblock i bredd, eftersom det fanns en naturlig liten brant. Börjar tvivla på om det kan hjälpa. Finns det något att göra? Något som kan acceptera revsmörblomman som granne?

Svar:

Revsmörblomman trivs tyvärr särskilt bra på lerjord som är fuktighetshållande.

Om det är möjligt att dränera så att slänten blir torrare kan det ha negativ inverkan på revsmörblomman. Den har inte alltför djupgående rotsystem, ca 20 cm och den sprider sig inte heller med underjordiska utlöpare utan det är revor ovanpå jorden som sen rotar sig på nytt. Så man kan hejda dess spridning genom att lägga ut en barriär minst 30 cm bred av t ex markduk eller plattor. Torvblocken kan också hejda dess framfart men då måste man kolla så att inte revor rotar sig i blocket och tar sig över.

Solveig Sidblad

Nyhetsarkiv blogg
Trädgårdsrådgivning
Här kan du fråga och även läsa andras frågor och svar från vår expert Ulf Nilsson på odling! Klicka här
Arkiv per kategori