Koloniträdgården – en trädgård för alla

Koloniträdgårdsförbundet

är en partipolitiskt obunden sammanslutning för trädgårdsodlare i koloniträdgårdar, fritidsbyar, odlingslottsområden etc. Förbundets föreningar finns i hela landet. Förbundets motto är Koloniträdgården – en trädgård för alla. Förbundet bildades 1921.

Koloniträdgården – en trädgård för alla

Koloniträdgårdar har funnits i Sverige sedan slutet av 1800-talet, i Europa betydligt längre. Den första koloniträdgården i landet var Pildammskolonin i Malmö, som anlades 1895. Flera generationer stadsbor har via koloniträdgårdarna fört odlingstraditionen vidare. Koloniträdgårdar och koloniträdgårdsverksamhet är en del av det svenska kulturarvet. Det är en resurssnål form av närrekreation, bra för folkhälsan och ett steg på vägen in i det ekologiskt hållbara samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsarkiv blogg
Trädgårdsrådgivning
Här kan du fråga och även läsa andras frågor och svar från vår expert Ulf Nilsson på odling! Klicka här
Arkiv per kategori